ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Naše internetové stránky a aplikace využívají technologie, jako například soubory cookie, k tomu, aby Vám zajistily jejich kvalitní, plynulé a personalizované používání.
Informace uvedené v těchto Zásadách doplňují Informace o ochraně osobních údajů. Ochrana Vašich údajů na internetu je pro společnost Renault prioritou.
Své předvolby ohledně souborů cookie můžete kdykoliv změnit pomocí našeho nástroje pro správu cookies.

1. Kdo jsme?

Společnosti Renault Česká republika a Renault SAS jsou nezávislými správci osobních údajů shromažďovaných soubory cookie a dalšími nástroji pro sledování, které se načítají nebo nacházejí ve Vašem zařízení (dále jen “my”, “nám”, “naše”). Více informací naleznete v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů.

 

2. Co jsou soubory cookies?

Cookie je drobný počítačový soubor a sledovací nástroj, který se ukládá a načítá, když navštívíte určité internetové stránky, používáte mobilní aplikaci, čtete e-mail, instalujete nebo používáte software, a to bez ohledu na typ používaného terminálu (počítač, chytrý telefon, digitální čtečka, herní konzole připojená k internetu apod.). Při návštěvě internetových stránek mohou soubory cookie posílat informace do prohlížeče uživatele a prohlížeči tak umožnit posílat informace zpět na původní stránky (např. ID relace nebo volba jazyka). Soubory cookie nám neumožňují Vás přímo identifikovat, pouze díky nim můžeme získat specifické informace o Vašem zařízení, prohlížeči, interakcích s internetovou stránkou nebo aplikací, které používáte, a v některých případech o Vaší zeměpisné poloze. Díky používaným technologiím je možné dát do souvislosti více Vámi používaných zařízení a s dostatečnou pravděpodobností tak určit, že daná zařízení patří Vám.

 

3. K čemu jsou cookies na těchto stránkách používány?

Tyto stránky používají různé druhy souborů cookie. 

Technické cookies 

Tyto soubory cookie mají za účel umožnit nebo usnadnit elektronickou komunikaci (detekce chyb připojení, určení přípojných bodů, zabezpečení internetových stránek apod.) nebo poskytovat Vámi požadované specifické online komunikační služby (nastavení obrazovky, ukládání údajů zadávaných do formulářů, případně nákupní košík, přístup k Vašemu uživatelskému účtu apod.). Tyto cookies jsou nezbytné pro řádné fungování našich internetových stránek.  Proti používání těchto souborů cookie nemůžete vznášet námitky a Váš souhlas není potřeba, protože předmětné služby na našich internetových stránkách na těchto souborech cookie závisí. 

Sociální cookies

Na základě Vašeho souhlasu používáme sociální soubory cookie pro reklamní a analytické účely, především pak k zobrazování našich reklam, když jste připojeni na sociální sítě (Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok atd.[EA(1] ), a také abychom věděli více o uživatelských interakcích a reakcích na naše reklamy na těchto sociálních sítích. Tyto cookies mají také za účel dělat internetové stránky více přívětivé pro uživatele a interaktivní tím, že Vám umožňují interakci s danými sociálními sítěmi a umísťování obsahu z těchto sociálních sítí na naše stránky (např. videa z YouTube). Tyto soubory cookie mohou zpracovávat údaje, jako je například počet stránek sdílených přes sociální sítě, skutečnost, že máte účet na sociální síti, sledování Vámi navštívených internetových stránek nebo sociálních sítí apod. Tyto funkce jsou založeny na aplikacích třetích stran, které jsou integrovány do našich internetových stránek. Daná sociální síť, která poskytuje takové tlačítko aplikace, Vás pravděpodobně tímto tlačítkem identifikuje, i když jej při návštěvě našich stránek nestisknete. Tlačítko aplikace tohoto druhu může dané sociální síti umožnit sledování Vámi zobrazených stránek na našem serveru, a to díky samotné skutečnosti, že je při prohlížení našich stránek na Vašem zařízení aktivní Váš účet na předmětné sociální síti (běžící relace). Doporučujeme Vám, abyste si přečetli příslušné zásady ochrany soukromí daných sociálních sítí, kde se dozvíte o způsobech, jakými tyto sociální sítě používají informace, které mohou shromažďovat díky těmto tlačítkům aplikace, například pro reklamní účely. Tyto zásady ochrany soukromí Vám musí umožnit vyjádřit své preference ohledně daných sociálních sítí, především pak nastavením Vašich uživatelských účtů na každé takové síti.  

Personalizované reklamní cookies

Tyto soubory cookie podléhají Vašemu souhlasu a mají za účel zvyšovat relevantnost reklam na těchto internetových stránkách a na médiích třetích stran. Kdykoliv Vám zasíláme nebo zobrazujeme propagační zprávy, je naším cílem Vás oslovovat těmi nejvíce relevantními reklamami a nabídkami upravenými podle Vašich potřeb či podle Vašeho pravděpodobného zájmu. Tyto cookies mohou zpracovávat údaje týkající se Vašich osobních preferencí, zájmů o naše produkty anebo služby a také Vašich spotřebních návyků. Toto automatizované zpracování údajů tak přispívá k lepší zkušenosti s používáním internetových stránek tím, že:

  • Vám jsou zobrazovány relevantní nabídky ve správnou dobu,
  • jsou zamítány nabídky, které Vás pravděpodobně nebudou zajímat, nebo i tím, že
  • je omezován počet, kolikrát Vám bude zobrazena stejná reklama.

Díky těmto operacím zpracování Vám například můžeme předávat informace ohledně segmentu vozů, o který budete mít pravděpodobně zájem (např. SUV namísto auta do města či naopak). Údaje zpracovávané v tomto kontextu mohou být shromažďovány z různých zdrojů a mohou být propojeny: údaje z našich zákaznických složek, data z navigace, údaje od třetích stran, údaje o používání Vašeho vozu apod. Používání těchto nástrojů se dle předpisů nazývá profilováním.

Cookies pro personalizaci obsahu

Účelem těchto souborů cookie získávaných s Vaším souhlasem je zlepšovat Vaše procházení stránek tím, že bude Vám předkládaný obsah relevantnější. Za tímto účelem shromažďujeme informace o tom, jak internetové stránky používáte, tj. které stránky jste navštívili, jaké funkce jste využili, jaký obsah jste si zobrazili, jaké jste si nastavili předvolby apod. Díky tomu můžeme upravovat redakční obsah konkrétněji podle Vašeho očekávání.

Analytické cookies

Analytické cookies mají za účel analyzovat návštěvnost stránek, uživatelské zkušenosti, nebo jednoduše sbírat signály o průběhu návštěv na stránkách (např. volba jazyka, předchozí navštívené stránky, časové razítko návštěvy, předvolby ohledně souborů cookie). Tyto cookies mohou zpracovávat údaje týkající se navštívených stránek, času stráveného na navštívených stránkách, prohlížeče Vámi použitého pro návštěvu stránek, využití chatu nebo chatovacího robota na našich stránkách apod. Údaje shromážděné díky těmto souborům cookie mohou být také používány k vytváření algoritmů a profilů za účelem analýzy Vašich možných zájmů a preferencí ohledně našich produktů a služeb. Tyto údaje můžeme kombinovat s dalšími informacemi, jako například s informacemi z naší zákaznické databáze (více informací o profilování a o způsobech, jak vznést námitku proti takovému profilování, naleznete v našich Informacích o ochraně osobních údajů ). Používání a uchovávání těchto souborů cookie obecně podléhá Vašemu souhlasu. Za určitých podmínek mohou některé technologie shromažďovat pouze technické signály, aniž by Vás osobně identifikovaly nebo sledovaly Vaši historii prohlížení, a to bez potřeby Vašeho souhlasu, jelikož jsou používány pouze k vytváření anonymních statistik pro měření návštěvnosti.

 

4. Jaké soubory cookie jsou na těchto stránkách používány?

V přiložené tabulce je uveden seznam všech souborů cookie ukládaných anebo používaných těmito internetovými stránkami včetně jejich základní charakteristiky. Pokud je to možné, jsou tyto soubory cookie uloženy na serverech nacházejících se v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že se někteří z našich poskytovatelů služeb nacházejí v zemích mimo EHP, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v těchto zemích, které mohou mít jiné předpisy o ochraně osobních údajů než má Evropská unie. V takovém případě (i) dáváme dobrý pozor, aby bylo zajištěno, že je takové předávání prováděno v souladu s příslušnými předpisy, a (ii) zavádíme záruky zajišťující odpovídající úroveň ochrany Vašich údajů (především za použití standardních smluvních ustanovení Evropské komise). Naše stránky mohou obsahovat soubory cookie třetích stran (komunikační agentury, analytické služby atd.), které jim umožňují v rámci životnosti cookies shromažďovat informace o prohlížení ve vztahu k našim internetovým stránkám. Uchovávání a používání těchto souborů cookie třetími stranami je předmětem zásad ochrany soukromí daných třetích stran. Informujeme Vás o účelu veškerých souborů cookie třetích stran na našich internetových stránkách, jakož i o možnostech, jak si nastavit své předvolby ohledně těchto souborů.

 

5. Jak získáváme váš souhlas?

Při první návštěvě našich internetových stránek budete požádáni o souhlas nebo odmítnutí, případně o nastavení používání souborů cookie, a to v podobě zobrazeného informačního banneru. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat nebo můžete své předvolby změnit (například tak, že budete přijímat pouze některé druhy cookies) pomocí našeho nástroje [odkaz na spuštění nástroje pro správu cookies]. Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s předpisy Vašemu souhlasu nepodléhají soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování těchto internetových stránek, a tedy je nelze v našem nástroji pro správu souborů cookie deaktivovat. Jejich používání můžete zabránit změnou nastavení Vašeho prohlížeče (podle pokynů uvedených v části „Jak odmítout soubory cookie?“ níže), nicméně se tím může zhoršit kvalita používání našich internetových stránek.

 

6. Jak dlouho je váš souhlas uchováván?

V případě, že přijmete nebo odmítnete všechny soubory cookie na našich internetových stránkách nebo jejich část, Vaše předvolby se uloží a uchovávají (přičemž o Vašich předvolbách povedeme záznam) maximálně po dobu 6 měsíců . To znamená, že pokud naše internetové stránky navštívíte později během této doby, nebudeme po Vás požadovat žádné kroky ohledně souborů cookie, jelikož budeme mít Vámi uložené předvolby zaznamenané. Po uplynutí tohoto období Vás opět požádáme o souhlas nebo zamítnutí používání souborů cookie.

 

7. Jak můžete spravovat soubory cookie?

Jak odmítnout soubory cookie?

Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie ukládaly či načítaly na Vaše zařízení, pak bude na Vašem zařízení uložen soubor cookie o odmítnutí, abychom mohli zaznamenat skutečnost, že jste vznesli proti používání cookies námitky. Pokud tento zamítací soubor cookie odstraníte, nebudeme již schopni rozpoznat, že jste používání a ukládání souborů cookie zamítli (což znamená, že budete muset své předvolby nastavit znovu při další návštěvě našich internetových stránek). Ohledně správy souborů cookie máte několik možností včetně zablokování jejich používání anebo jejich odstranění.

Nástroj pro správu cookies

Máte k dispozici nástroj, kterým můžete spravovat své předvolby ohledně souborů cookie uchovávaných anebo používaných na těchto internetových stránkách. Kliknutím na níže uvedený odkaz si můžete kdykoliv zobrazit příslušný konfigurátor a změnit své předvolby podle daného typu souboru cookie.

SPRAVOVAT COOKIES

Nastavení prohlížeče/Soubory cookie můžete také spravovat pomocí svého prohlížeče. Základní nastavení většiny prohlížečů má povoleno přijímat cookies, nicméně si můžete nastavit přijímání všech souborů cookie, systematicky odmítat cookies, případně si vybrat, které soubory cookie budete přijímat, a to podle jejich původu. Také můžete pomocí svého prohlížeče pravidelně mazat soubory cookie ze svého zařízení. Nicméně nezapomeňte nastavit všechny prohlížeče na svých různých zařízeních (tabletech, chytrých telefonech, počítačích apod.). Každý prohlížeč má jiné nastavení pro správu souborů cookie a Vašich předvoleb. Toto nastavení je popsáno v nápovědě Vašeho prohlížeče, kde naleznete informace o tom, jak můžete své předvolby ohledně souborů cookie změnit. Například:
Pro Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Pro Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/safari
Pro Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ;·     
Pro Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ;
Pro Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Moduly vydavatelů pro vznášení námitek

Některé soubory cookie třetích stran můžete zakázat přímo na stránkách vydavatele předmětného souboru cookie.
Tj.:  

 

8. Jak můžete uplatnit svá další práva?

V souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku. Ohledně uplatnění Vašich dalších práv si prosím přečtěte naše Informace o ochraně vašich osobních údajů po kliknutí na následující odkaz: ochrana-osobnich-udaju

 

9. Změny

Tyto zásady můžeme případně změnit. Pokud to bude potřebné nebo nezbytné, budeme Vás o změnách informovat anebo Vás požádáme o souhlas. Proto Vám doporučujeme, abyste si tyto zásady přečetli při každé návštěvě našich internetových stránek a zkontrolovali tak jejich nejnovější verzi. Poslední aktualizace: 3.5.2022.

Prodáváme vozy značek
Cookies